&cced

.....fikrindä olmaq

.....niyyätindä olmaq

....tapşırığı üzrä

...arasında qalmaq

...arasından

...äväzinä

...ävvälindä

...bänzär

...çatmaq

...çevärsindä

...çevrilmäk

...därdinä şärik olmaq.

...däxi

...doğrayan

...dövräsindä

...enmäk

...fikrindä olmaq

...fikrini çäkmäk

...gälmäk

...häsrätini çäkmäk

...içärisindän

...iddiasında olmaq

...kimi

...kimi